Gépi tanulási algoritmusok alkalmazása

A szakirodalomban tekintse át a legfontosabb matematikai adatelemzési, gépi tanulási algoritmusokat (pl. klaszteranalízis, faktoranalízis, többdimenziós skálázás) különös tekintettel a mesterséges intelligenciát alkalmazó eszközökre. Ismerkedjen meg a Matlab vagy az Octave matematikai programrendszerrel. A feladat megoldása során fejlesszen ki Matlab/Octave szoftvert, amelynek segítségével végezzen vizsgálatokat a tanszéki kutatásokból rendelkezésre álló adatállományokon. A kapott eredmények elemzése alapján értékelje a vizsgált adatelemzési módszerek alkalmazhatóságát. A szükséges további ismeretek a konzultációkon átadásra kerülnek.

A feladat megoldásához nincs szükség internetes vagy számítógépes tervezői előismeretekre.

Többen is jelentkezhetnek a feladatra. További felvilágosítás a konzulenstől kapható.