Termikus menedzsment kritikus rendszerekben

A folyamatos méretcsökkenés következtében kialakuló disszipációsűrűség növekedés újabb és újabb kihívásokat teremt napjaink elektronikai rendszerek működését tekintve. Habár léteznek viszonylag általános hűtési megoldások (heat-pipe, termikus viák, etc.) és ajánlott alkatrész elhelyezési topológiák, korszerű kritikus rendszereknél megfogalmazódhatnak olyan tervezési megkötések, amelyek egyedi megoldásokat kívánnak. A jelöltnek a doktori kutatásai keretein belül adott kritikus rendszerekben (műholdak, órajelelosztó panel, nukleáris érzékelőrendszer) kéne megvizsgálni, hogy milyen egyedi hűtési, hőelvezetési megoldások szükségesek ahhoz, hogy adott megkötéseket figyelembe véve a rendszer vagy elektronikus eszköz a kívánalmaknak megfelelően működjön. A kutatómunka során külön figyelmet kell fordítani az úgynevezett „harsh environment”-beli működésnek, mely feltételezi, hogy a rendszert szélsőséges környezeti hatások érik.
A jelölt feladatai:
- tanulmányozza a különböző aktív és passzív hűtési konstrukciókat (rendszerszintű hűtési kialakítások, NyHL hűtés, rack szekrények, önálló rendszerek (műhold), mikrocsatornás hőcserélők)
- ismerkedjen meg a modern tokozási eljárások megvalósítási lehetőségeivel (SoP, SiP, integrált mikrorendszerek),
- számítógépes modellezés, multifizikai szimuláció segítségével végezzen számítási feladatokat a megemelt disszipációsűrűségű konstrukciókkal kapcsolatban,
- ismerje meg, hogy adott kritikus alkalmazások esetén milyen szélsőséges hatások érhetnek egy elektronikai rendszert
- dolgozzon ki újszerű, multidomén karakterizációs eljárásokat, melyek segítségével a különféle szélsőséges körülmények által keltett hatások előrejelezhetőek
- tegyen javaslatot a már létező elrendezések optimalizálására.

Előírt nyelvtudás: Angol
Ajánlott nyelvtudás: Spanyol
További elvárások: 
Angol nyelvű műszaki szakirodalom könnyed feldolgozása.
Tudományos kutatás iránti elkötelezettség, technológiai és áramköri ismeretek