Félvezető alapú mikrorendszerek modellezése és karakterizációja

Napjaink „smart” eszközeinek egyik központi eleme olyan mikroméretű érzékelő és beavatkozó struktúrák, melyek megteremtik a kapcsolatot a környezet és az elektronikus feldolgozó egyeség(ek) között. Ezeket a szerkezeteket összefoglaló nevükön hívhatjuk mikrorendszereknek vagy MEMS-eknek is, de az elnevezés mögött mindig egy olyan eszköz van, amelyik az elektromos és valamely más fizikai térrész között teremt kapcsolatot. Működésük során viszont számos esetben fellépnek másodlagos effektusok is, melyek jelentős mértékben befolyásolhatják az alapvető működésüket. A nem várt jelenségek kimutatásához rendszerint új mérési összeállítások, modellezési és szimulációs technikák szükségesek, melyek elkészítése komoly kutatómunkát von maga után. A jelöltnek a doktori kutatás keretein belül adott mikrorendszerekben (MEMS-ekben), kell megvizsgálnia, hogy milyen effektusok befolyásolják az eszköz működését és ehhez új karakterizációs eljárást kell kidolgoznia. A kutatómunka során külön figyelmet kell fordítani az úgynevezett „harsh environment”-beli működésnek, mely feltételezi, hogy a rendszert szélsőséges környezeti hatások érik.
A jelölt feladatai:
- tanulmányozza a mikro méretű aktuátor és érzékelő struktúrák fizikai működési elvét és a hozzájuk kapcsolódó jelkondícionáló egységeket,
- ismerkedjen meg a modern MEMS tokozási eljárásokkal,
- számítógépes modellezés, multifizikai szimuláció segítségével végezzen számítási feladatokat szélsőséges hatásoknak kitett mikroszerkezetekkel kapcsolatban,
- vizsgálja meg, hogy milyen fizikai kereszteffektusok befolyásolhatják károsan egy mikrorendszer működését,
- dolgozzon ki újszerű, multidomén karakterizációs eljárásokat, melyek segítségével a különféle kereszteffektusok hatásai előrejelezhetőek,
- tegyen javaslatot a már létező elrendezések optimalizálására.

Előírt nyelvtudás: Angol
További elvárások: 
Angol nyelvű műszaki szakirodalom könnyed feldolgozása.
Tudományos kutatás iránti elkötelezettség, technológiai és áramköri ismeretek.