Szabadon elérhető magas szintű szintézis eszközök összehasonlítása

A magas szintű szintézis (HLS, ELS) eszközök általában C, C++ kódból készítenek RTL modellt, amelyből a szokásos tervezési módon digitális áramkör készül.

A kereskedelmi forgalomban kapható programokon kívül oktatási - kutatási felhasználásra több, forráskódban elérhető szintézer áll rendelkezésre, pl. AUGH, Bambu, DWARV, LegUp stb.

A feladat ezen programok lefordítása egy BME Cloud virtuális számítógépen, a programcsomagok kipróbálása, egyrészt a szokásos CHSTONE benchmark programok, másrészt egy önállóan specifikált egyszerű feladat segítségével, majd a generált digitális áramkörök összehasonlítása és minősítése.

Ajánlott irodalom:

R. Nane et al., "A Survey and Evaluation of FPGA High-Level Synthesis Tools," in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol. 35, no. 10, pp. 1591-1604, Oct. 2016.
doi: 10.1109/TCAD.2015.2513673

G. Martin and G. Smith, "High-Level Synthesis: Past, Present, and Future," in IEEE Design & Test of Computers, vol. 26, no. 4, pp. 18-25, July-Aug. 2009.
doi: 10.1109/MDT.2009.83

Yuko Hara, Hiroyuki Tomiyama, Shinya Honda, Hiroaki Takada and Katsuya Ishii, "CHStone: A benchmark program suite for practical C-based high-level synthesis," 2008 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Seattle, WA, 2008, pp. 1192-1195.
doi: 10.1109/ISCAS.2008.4541637

(ez utóbbi két cikk viszonylag régi, de jó általános bevezetést ad)

A feladat szakdolgozattá fejleszthető.

 Teljes mértékben távolról végezhető feladat, online konzultációval.

  • Digitális rendszertervezési ismeretek
  • Verilog/VHDL hardverleíró nyelv ismerete
  • Linux rendszerek használata
  • Unix build környezetek használata

(ezek az ismeretek a félév során is elsajátíthatók)