Termikus-elektromos áramköri elemek analízise

A tanszéken Mizsei János professzor vezetésével folyik kutatás olyan integrált áramkörök létrehozására, melyekben nem csak elekromos, hanem termikus úton is terjed az információ, illetve elektromosan és termikusan vezérelt elemekből állnak. Az ilyen áramkörök egyik fő alapanyaga a vanádium-doixid (VO2), melynek jellegzetessége, hogy kb. 67°C-on félvezetőből fémes állapotúvá alakul, és ennek során fajlagos ellenállása 3-4 nagyságrenddel csökken. Ez azt jelenti, hogy a karakterisztikájának van olyan szakasza, ahol 0,1°C hőmérséklet-változás hatására 30-40%-kal csökken vagy nő az ellenállása.

A hallgató feladata, hogy a konzulensek által meghatározott termikus-elektromos áramköri elemeket modellezzen a SUNRED szimulátorban, és szimulációval vizsgálja ezek működését.

Az önálló labor téma szakdolgozatként/diplomamunkaként, későbbiekben akár PhD témaként is folytatható! Sikeres munkavégzés esetén TDK részvétel javasolt!

 

A témára BSc-s és MSc-s hallgató is jelentkezhet. Elvárás a folyamatos konzultáció és munkavégzés.