Spektrális illesztetlenség hibájának meghatározása fotodetektoros mérések során

Ulbricht integráló gömbök optikai detektoraként gyakran alkalmaznak fotovoltaikus cellák működésén alapuló érzékelőket. Ezek előnye a relatíve alacsony ár, azonban a mért fényforrás spektrális teljesítményeloszlásáról nem kapunk direkt, kvantitatív információt. Ezek a mérések azonban olyan összehasonlító méréseken alapulnak, amelyek során feltételezzük, hogy az etalonként használt, és a mért fényforrások spektrális teljesítményeloszlása közel azonos; minden illesztetlenség és eltérés annak mértékétől függő hibát okoz a mérések kiértékelésekor.  LED-ek mérése során ez a hiba korrigálható, ha a LED csúcs-hullámhossza és a detektor karakterisztikája ismert.

A hallgató feladata a félév során:

- végezzen irodalomkutatást és foglalja össze az optikai mérésekhez kapcsolódó elméleti alapokat

- dolgozzon ki olyan mérési eljárást, amellyel nm-es tartományokban folytonosan vizsgálható a tanszéken rendelkezésre álló mérőrendszer; készítse el a referencia fényforrást

- végezzen demonstráló méréseket az illesztetlenségből adódó hibák meghatározására; referencia értékek felvételéhez használjon CAS140 spektroradiométert

- a kapott eredményekből készítsen automatát, amely meghatározza a mért LED csúcs-hullámhosszát (színét) és ez alapján korrigált eredményt ad

 

A téma szakdolgozattá fejleszthető.

 

Konzulens: Hegedüs János