"Legzöldebb Tanszék 2011, 2012"


K+F területek - Projektek - _KÖZLED_

Honlap: http://www.kozled.hu/

Periódus: 2009-2011


Célkitûzés: Energiatakarékos közvilágítási LED-es lámpatestcsalád fejlesztése


A tanszék feladatai a projektben:

  • Egyes LED-ek kombinált termikus és radiometriai/fotometriai karakterizációja
  • Egyes LED-ek termikus és elektro-termikus kompakt modellezése a mérési eredmények alapján
  • A LED mátrixok teljes élettartama alatti diagnosztikai célú termikus tranziens mérést lehetõvé tevõ áramköri megoldások kidolgozása
  • Az adaptált lámpatestek mechanikai tervei alapján termikus szimulációs modellek készítése
  • Rendszertechnikai tervezés
  • Publikáció termikus konferenciákon (pl. THERMINIC, SEMITHERM) és tudományos folyóiratokban, Opto-elektronika c. tantárgy anyagának fejlesztése
  • WP1 munkacsomag vezetése: részvétel a konzorciumi tanács és tudományos tanács munkájában

 Összefoglaló:

A LED-es fényforrásoknak számos, részben egymásnak ellentmondó, különbözõ diszciplinákhoz tartozó követelményt kell kielégíteni: a fény-szín és színkép megválasztása alapvetõ  fizikai és fiziológiai ismereteket és azok továbbfejlesztését igényli (a mezopos látásra vonatkozó ekvivalens fénysûrûség meghatározása, a látóélesség és a színképi teljesítmény kapcsolata). A LED-ek a hagyományos fényforrásoktól eltérõ módon adják le veszteségi teljesítményüket, melyhez újszerû termikus menedzsment dolgozandó ki. A LED-ek fényének útfdelületre való eloszlása szintén a hagyományostól eltérõ optikák konstrukcióját igényli. Mindehhez járulnak újszerû meghajtási módok és távvezérlési, automatizálási stb. kérdések megoldása, valamint a tokozás új módszereinek kidolgozása.

A konzorciumban két, a LED-ek fiziológiai, optikai és termikus tulajdonságainak tanulmányozására szakosodott egyetemi laboratórium társul az egyes kivitelezési feladatokban járatos vállalatokkal a feladat megoldására, melynek eredményeképp újszerû, környezetbarát és energiahatékony, a legmodernebb világítástechnikai ismereteken alapuló és azokat továbbfejlesztõ lámpacsalád kerül kidolgozásra.


Partnerek:

 
© 2019 EET
Thursday, 23 May 2019 News arrow _KÖZLED_