Education
Fields of Education
Educational News
Awards
Faculty of Electr Eng & Info
Faculty of Natural Sciences
Education in English
Education in German
Notes, Downloads
Subject List
-


"Legzöldebb Tanszék 2011, 2012"


Demonstratori palyazat

Demonstrátori pályázat

A BME Elektronikus Eszközök Tanszéke demonstrátori pályázatot hirdet a 2016/17 tanév öszi félévére A programozás alapjai 1. (C programozás) tárgyból.

A demonstrátor feladata            
(a) kezdö demonstrátor esetén heti egy 2 órás C labor megtartása,        
(b) tapasztalt demonstrátor esetén egy vagy több 2 órás C labor vagy gyakorlat megtartása,      
továbbá (mindenki számára) részvétel a nagy ZH-k javításában.

A pályázatra jelentkezhet, aki

  • ·        a BME-vel aktív alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatói jogviszonyban áll.
  • ·        vagy (a) rendelkezik alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy (b) legyen legalább annyiszor 25 kreditje, ahány lezárt féléve van és halmozott súlyozott átlaga haladja meg a 3,50-et vagy (c) legyen legalább 60 kreditje, és az utolsó két aktív félévében az ösztöndíj indexe legalább 3,5.
  • ·        nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

Jogok és kötelezettségek

  • ·        A demonstrátori tevékenység akkor sikeres, ha azt a Tanszékvezetö annak minösítette.
  • ·        A demonstrátort megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelezettségei.
  • ·        A sikeres demonstrátori tevékenység a NEPTUN-ban, a törzslapon és az oklevélmellékletben feltüntetésre kerül.
  • ·        Amennyiben a demonstrátor tanulmányait vagy demonstrátori kötelezettségeit elhanyagolja, illetve azoknak nem tesz eleget, továbbá ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó magatartást tanúsít, megbízása visszavonásra kerülhet.

Díjazás

·        A demonstrátorral az Egyetem hallgatói munkaszerzödést köt.

·        A demonstrátori tevékenységért az Nftv. 44. §-ában foglaltak szerint munkadíj fizetendö. Heti 2 óra tartása esetén ez a minimálbér 2/40-szerese, 2016-ban bruttó 5550 Ft/hó. A Tanszékvezetö döntése alapján ennél nagyobb összeg is fizethetö.

Határid?k

·        A pályázat beadási határideje 2016. augusztus 22. A pályázat elektronikusan küldhetö be a This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it címre Pohl Lászlónak címezve. A pályázni lehet a mellékelt adatlap kitöltésével, vagy ettöl eltérö formátumú, de legalább a mellékelt adatlapon szereplö adatokat tartalmazó pályázati dokumentum beküldésével.

 
© 2019 EET
Monday, 19 August 2019 News arrow Educational News arrow Demonstratori palyazat