Dr. Plesz Balázs

egyetemi docens
H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2., QB320
Telefon: (+36-1-463)2796
Publikációk: MTMT »

Szakmai önéletrajz

2006 okleveles villamosmérnöki diploma, BME
Főszakirány: Híradástechnika
Mellékszakirány: Robot- és Szervóhajtások

2006 – 2010 doktorandusz, BME Elektronikus Eszközök Tanszéke

2008 - 2016 tudományos segédmunkatárs, BME Elektronikus Eszközök Tanszéke

2016: PhD fokozat megszerzése
Értekezés témája: Vékony fotoaktív rétegű napelemek hőmérsékletfüggésének vizsgálata

2016-2017: ajunktus, BME Elektronikus Eszközök Tanszéke

2017- : docens, BME Elektronikus Eszközök Tanszéke

Oktatás

Mikroelektronika laboratórium (gyakorlatvezető)
Napelemek laboratórium (tantárgyfelelős, gyakorlatvezető)
Napelemek és Megújuló Energiaforrások (előadó)
Félvezető technológia (tantárgyfelelős, előadó)
Elektronik I. (előadó)
Tanköri foglalkozás
Témalabor, Önálló laboratórium és Szakdolgozat konzulens

Kutatási terület

Napelemminősítő berendezések fejlesztése
Napelemforgatás lehetőségeinek vizsgálata magyarországi viszonylatban
Integrált napelem készítése CMOS-MEMS kompatibilis technológiával

Tanszéki tevékenység

Félvezető labor (tiszta tér) vezetője

Q épület monitoring bizottsági tag