Önálló laboratórium, szakdolgozat

Az alapképzésben tanulóknak a 6. (tavaszi) félévben van egy félév Önálló laboratórium tárgyuk, majd a 7. félévben írják meg a szakdolgozatukat. Az Önálló laboratórium keretében a hallgatók a tanszék által felkínált témák közül érdeklődésüknek megfelelően választanak és a témát meghirdető konzulens irányítása alatt végzik munkájukat. Az elvégzett munkáról minden félév végén írásos művet kell készíteni, amit a szorgalmi időszak utolsó hetében kell egy rövid – prezentációval kísért – szóbeli előadás formájában is „megvédeni”.

A tanszéki munkatársak nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a specializációnkat választó hallgatók a lehetőségeket kihasználva minél jobb szakmai fejlődését biztosítsák. A hallgatók önálló laboratórium kurzus keretében végzett munkáját a témában jártas mentor segíti, aki a folyamatos konzultációk során nyomon követi és tanácsaival segíti a munkát. A legsikeresebb hallgatók Tudományos Diákköri Konferencián vehetnek részt, ami nemcsak a mester képzésben (M.Sc.) és a tudományos (doktori) pályán jelent plusz pontot, hanem a versenyszférában való elhelyezkedésben is előnyt jelent, mivel rávilágít a hallgató szakmai elhivatottságára.

Az önálló labor és szakdolgozat témákat a tanszéki munkatársaink és ipari partnereink hirdetik meg. A hallgatók a maguk által hozott témán is dolgozhatnak, ha azt a tárgyfelelős oktatóval egyeztették, és ő azt nehézségében, témájában megfelelőnek ítélte. A választható témákat mindig a választási időszakot megelőzően tesszük közzé. Az aktuális önálló laboratórium témák elérhetőek itt: önálló laboratórium témák.

Mikro- és Nanoelektronikai Tehetségpont

A Mikro- és Nanoelektronikai Tehetségpont az első és egyetlen, műszaki felsőoktatásban működő tehetségpont. Célunk a tehetséges hallgatók támogatása, TDK szereplésre, szakkollégiumi tagságra való buzdítás, továbbá a Tudományos Diákköri Konferenciák népszerűsítése, illetve a legtehetségesebb hallgatók mester (M.Sc.) illetve doktori (Ph.D.) tanulmányokra csábítása, folyamatos motiválása és tehetségük kibontakoztatásának segítése.

Tudományos Diákköri Konferencia

A felsőoktatásban a tehetséggondozás alappillérét a nagy hagyománnyal rendelkező Tudományos Diákköri munka jelenti. A tanszéken mind az alap, mind a mesterképzésben résztvevő – kiemelkedő képességgel, nagy motivációval rendelkező, intuitív – hallgatókat buzdítjuk a tanszéki kutatásokba való csatlakozásra és a TDK konferencián való részvételre. A hallgatók érdeklődésük alapján tudnak választani a tanszéken futó kutatási-fejlesztési feladatok és témák közül, majd a választásuknak megfelelően egy a témában jártas konzulenst rendelünk hozzájuk, aki a hallgatók közel egyéves munkája során támogatást nyújt, irányítja a munkájukat, jó tanácsokkal látja el őket és segíti a tehetségük kibontakoztatását.

A hallgatók kutató-fejlesztő munkájukat leggyakrabban az adott év februárjában kezdik el, és 8…9 hónapos intenzív munkával tudnak a minden év novemberében rendezett kari TDK konferencián részt venni.