Dr. POPPE András fĂ©nykĂ©pe

Dr. POPPE András, egyetemi docens, tanszékvezető

Postacím: H-1521 Budapest, Pf. 91
Iroda: H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q.B326
Telefon: 463 2721
Fax: 463 2973
E-mail: poppe AT eet.bme.hu
Személyes honlap: http://www.eet.bme.hu/~poppe
Publikációk: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10001242

Szakmai önéletrajz

Személyes adatok, végzettség: POPPE András 1962-ben született Budapesten. 1986-ban szerzett villamosmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, híradástechnika szakon. 1996-ban a műszaki tudomány kandidátusa lett és PhD fokozatot szerzett a BME-n. Munkahelyek: 1986-1989 Az MTA TMB tudományos ösztöndíjasa a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén. 1989-1990 Vendég kutató a leuven-i IMEC-ben (Belgium), ahol mozgékonyság modellezéssel foglalkzott fizikai eszközszimuláció számára. Ezzel egyidejűleg posztgraduális tanulmányokat folytatott a Leuveni Katolikus Egyetemen (KUL), a Soros Alapítvány ösztöndíjasaként. 1990- 1990 óta a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén dolgozik. 1991 és 1994 között MOS tranzisztorok Monte Carlo szimulációjával foglalkozott. 1996 óta egyetemi docens a BME-EET-n. 1997-ben résztvett a MicReD cég megalapításában (jelenleg: Mentor Graphics MicReD Division).

Oktató munkája mellett - több hazai és nemzetközi kutatási projekt résztvevője, ill. témavezetője (pl. KÖZLED, ill. EU FW7 Fast2Light, NANOPACK, THERMINATOR, NANOTHERM). Poppe András részt vesz a JEDEC JC15 és a CIE TC2-62 és TC2-64 nemzetközi szabványosítási bizottságok munkájában. Szakterülete: tokozott félvezető eszközök termikus tranziens mérése/minősítése, LED-ek és OLED-ek karakterizációja, elektro-termikus szimuláció.

Kutatási terület

Jelenlegi kutatási témái az alábbiak:

Tanszéki tevékenység

  • tanszékvezető
  • Alumni PhD hallgatók