Demonstrátori pályázat – Programozás – 2024. ősz

A BME VIK az Elektronikus Eszközök Tanszéke számára demonstrátori pályázatot hirdet a 2024/25 tanév őszi félévére A programozás alapjai 1. (C programozás), A programozás alapjai (Python) és C11 és C++11 programozás tárgyakból.

A demonstrátor feladata            
(a) kezdő demonstrátor esetén heti egy 2 órás C/Python labor megtartása,        
(b) legalább 1 év tapasztalattal rendelkező demonstrátor esetén egy vagy több 2 órás C/Python/C++ labor vagy C gyakorlat megtartása,           
továbbá (mindenki számára) részvétel a nagy ZH-k javításában.

Angol nyelvű óra tartását is lehet vállalni.

A pályázatra jelentkezhet, aki

 • a BME-vel aktív alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatói jogviszonyban áll.
 • a következő két feltétel egyikének megfelel:
  • (a) rendelkezik alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy
  • (b) legyen legalább annyiszor 25 kreditje, ahány lezárt féléve van és halmozott súlyozott átlaga haladja meg a 3,50-et.
 • nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

Jogok és kötelezettségek

 • A demonstrátori tevékenység akkor sikeres, ha azt a Tanszékvezető annak minősítette.
 • A demonstrátort megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelezettségei.
 • A sikeres demonstrátori tevékenységről a hallgató igazolást kérhet.
 • Amennyiben a demonstrátor tanulmányait vagy demonstrátori kötelezettségeit elhanyagolja, illetve azoknak nem tesz eleget, továbbá, ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó magatartást tanúsít, megbízása visszavonásra kerülhet.

Díjazás

 • A demonstrátorral az Egyetem hallgatói munkaszerződést köt.
 • A demonstrátori tevékenységért az Nftv. 44. §-ában foglaltak szerint munkabér fizetendő. Összege 2024-ben, heti 2 óra (azaz 1 db labor/gyakorlat) tartása esetén összesen bruttó 100 eFt (angol nyelvű óra esetén bruttó 120 eFt) a teljes félévre, mely várhatóan két vagy három egyenlő részletben kerül kifizetésre.

Határidők A pályázat beadási határideje 2024. augusztus 21. A pályázat elektronikusan küldhető be a pohl.laszlo@vik.bme.hu címre Pohl Lászlónak címezve. A pályázni lehet a mellékelt adatlap kitöltésével, vagy ettől eltérő formátumú, de legalább a mellékelt adatlapon szereplő adatokat tartalmazó pályázati dokumentum beküldésével.