Tanszékünkrõl
Küldetésünk
Elérhetõségeink
Történet
Térkép
Partnereink
Nemzetközi díjak


"Legzöldebb Tanszék 2011, 2012"


Történet E-mail
1958-ban, amikor tanszékünk létrejött, fõképp a különféle felhasználási területre, a különféle frekvencia és teljesítménytartományra készült elektroncsöveket értették az "elektronikus eszközök" kifejezés alatt. Ebben az idõben az európai egyetemek többségében az elektronikus eszközök témaköre a fizikával, telekommunikációval, vagy elektromágneses terekkel foglalkozó tanszékek hatáskörébe tartozott, csak elvétve akadt olyan hely, ahol önállóságot kapott. A Tungsram (jelenleg GE Lighting Tungsram) megfelelõ szaktudású mérnökök iránti igénye valamint oktatási potenciálja váltották ki tanszékünk létrehozását.

Ebben az idõben a Tungsram volt Európa legnagyobb izzó és elektroncsõ gyártója, emiatt a nálunk végzett hallgatók jó álláslehetõség elé néztek mind gyártási, mind kutatási terület szempontjából. Miközben tanszékünk legtöbb K+F projektjét a Tungsram finanszírozta, kutatóink különleges tudásra tettek szert az elektronikus eszközök területén a Tungsramnál. A tanszék elsõ vezetõje, Valkó Iván Péter professzor, aki megalapította a tanszéket, eredetileg a Tungsram kutatómérnökeként mikrohullámú elektroncsövek konstrukciójával és elektroncsövek mérésével foglalkozott.

A hatvanas évek második felétõl kezdõdõen az elektroncsövek szerepét a tranzisztorok és más  (diszkrét) félvezetõeszközök vették át. Ezt az idõszakot tanszékünkön Tarnay Kálmán professzor (tanszékvezetõ 1977-1989)  tevékenysége jellemezte. Õ vezette be az áramkörök és félvezetõ eszközök számítógéppel segített tervezését az oktatásba. Mindkét professzor tevékenységét Dr.h.c. (doctor honoris causa) fokozattal ismerték el külföldi egyetemek, és külföldi tudományos szervezetek tiszteletbeli tagjai lettek.

A nyolcvanas évek második felében az alkatrészgyártás (közte a félvezetõké) jelentõsen visszaesett Magyarországon, ezért vált alapvetõvé az együttmûködés kiterjesztése más oktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel. Ez a változás tanszékünk történetében Székely Valdimír professzor nevével köthetõ össze, aki 1990-2005-ig állt tanszékünk élén. Székely Vladimír elõször GaAs eszközök transzportfolyamatainak kutatásával foglalkozott, majd tanulmányozta az elektrotermikus jelenséget, továbbá félvezetõ eszközök és integrált áramkörök CAD eszközeinek kifejlesztésén dolgozott. Jelenleg fõ kutatási területe a mikroelektronika termikus problémái. Vezetése alatt tanszékünk nemzetközi együttmûködése kibontakozott, diákcsere programokat valamint számos olyan projektben való részvételt eredményezett, melyet pl. az Európai Unió támogat (TEMPUS, ESPRIT, COPERNICUS). Kiemelkedõ tudományos tevékenységéért 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjai közé választotta. Oktatásunk jelentõsen megváltozott az olyan tárgyak bevezetése hatására, mint az Integrált mikrorendszerek, Nanotechnika, Érzékelõk és beavatkozók, Optoelektronika, Határfelületek fizikája stb.

Jelenlegi világszínvonalú kutatási eredményeinket fémjelzi a folyamatosan növekvõ számú publikáció, valamint aktív részvételünk tudományos workshopok és konferenciák szervezésében, tekintélyes folyóiratok különszámainak vendégszerkesztõi meghívásai, stb.

 A tanszék jelenlegi vezetõje Rencz Márta, az MTA doktora.

 A tanszék történetérõl itt olvashat tovább.

Image
Prof. Dr. Valkó Iván Péter (1912-1987) established the department and headed it between 1958 and 1977.

Image
Prof. Dr. Tarnay Kálmán (1929-1998)

 
© 2019 EET
2019.02.22 [21:20] Hirek arrow Történet