"Legzöldebb Tanszék 2011, 2012"


K+F területek - Projektek - JEMSiP_3D

Joint Equipment & Materials for System-in-Package and 3D Integration (JEMSiP_3D)


Honlap: http://www.jemsip3d.net/


Periódus: 2009-2012


Célkitûzés: Összetett mikrorendszerek tokozásának és 3D integrációjának továbbfejlesztése


A tanszék feladatai a projektben:

 • A disszipáció szempontjából legelõnyösebb SiP megoldás vizsgálata termikus szimulációval.
 • A SUNRED algoritmus továbbfejlesztése.
 • Kompakt termikus modellezési módszerek kidolgozása a több hõforrást tartalmazó tokhoz fizikai vizsgálatok segítségével.

Összefoglaló

„Összetett mikrorendszerek tokozásának és 3D integrációjának továbbfejlesztése” projekt célja, hogy validálja a nagy hozzáadott értékû, heterogén komponensekbõl álló mikrorendszerek mûszaki megoldásait.

Ezen tématerület  – amely „More Than Moore”-ként közismert – célja, hogy egy rendszerbe foglaljon olyan különféle, különálló komponensekkel megvalósított funkciókat, amelyek alapvetõen különbözõ technológiai megoldásokat igényelnek (memória, logikai áramkör, érzékelõk, beavatkozók, vezetéknélküli kommunikáció stb.).

A projekt célja gyártóberendezések létrehozása 3D integráció megvalósításához, valamint az ENIAC hat alprogramhoz kapcsolódó projektek támogatása a kapcsolódó technológiákkal.

A projektfeladatok az alábbi öt tématerület köré csoportosulnak:

 • Módszertan és a kiértékelésre alkalmas eszközök alapvetõ komponensek 3D integrációjához.
 • 3D technológiák és integrációs folyamatok kidolgozása az alkalmazni kívánt anyagokra és a szubsztrátként nem szilíciumot felhasználó megoldásokra.
 • 3D technológiák és integrációs folyamatok kidolgozása a szilícium mikroelektronikában elterjedt megoldásainak adaptálásával.
 • Megbízhatósági módszertanok és vizsgálati módszerek 3D integrációval létrehozott rendszerekhez.
 • Tömeggyártásra alkalmas berendezések és gyártási folyamatok teljesítményanalzíse, hitelesítése.

Partnerek:
 • BME VIKING Zrt.
 • SÜSS MicroTec
 • FCI Microconnection
 • FHG
 • CEA LETI
 • INFINEON
 • Air Liquide Electronics Systems
 • ASM Europe
 • Atotech
 • BESI Fico
 • FEI
 • NXP Germany
 • Philips
 • Replisaurus
 • Schmid
 • SET
 • Sintef
 • TU Delft
 • Volvo Technology Corporation
 • Optronic
 • SP Technical Research Institute of Sweden
 
© 2019 EET
2019.02.22 [22:26] Hirek arrow JEMSiP_3D