"Legzöldebb Tanszék 2011, 2012"


K+ F területek Projektek - FP7 - THERMINATOR

Integrált projekt: Modeling, Control and Management of Thermal Effects in Electronic Circuits of the  Future  (THERMINATOR)

Honlap: http://www.fp7-therminator.org/


Periódus: 2010-2012


Célkitûzés:  Új, a hõmérsékleti hatásokat figyelembe vevõ tervezési módszerek kialakítása az integrált áramkörtervezésben.


A tanszék feladatai a projektben:

  • részvétel új, hõmérsékletfüggõ eszközmodellek kialakításában
  • a hõmérsékleti hatásokat figyelembevevõ digitális szimulátor motor tervezése és implementációja
  • karakterizáló mérések elektro-termikus eszközmodellek számára
  • a projekt szakmai tanfolyamainak megszervezése.

Összefoglaló:

A legújabb generációs integrált és diszkrét elektronikus eszközöknek gyakran olyan környezetben kell mûködnie, amelyekben a hõmérséklet meghaladhatja a 100° C-t. Magától értetõdõen ez negatív hatással van az alkatrészek számos tulajdonságára, például lelassulnak, hibásan mûködnek, akár tönkre is mehetnek. Ráadásul az elektronikus eszközök önmaguktól is melegednek, hiszen a tápból felvett áram egy részét Joule-hõként eldisszipálják. Az idõ elõrehaladtával egyre problémásabbá válik a hõmérsékleti hatások kezelése részben technológiai, részben gazdasági okokból. A magas hõmérsékletet elviselõ áramköri tokok rendkívül drágák, és úgyszintén a különbözõ hûtõ rendszerek is. A fentieken túl megbízhatósági problémákat is felvetnek a magas hõmérsékleten megváltozott módon, illetve hibásan mûködõ eszközök.

Az új, termikus hatásokat is figyelembe vevõ tervezési alapelvek lefektetése nem várhat tovább, amennyiben a tervezõk a lehetõ legmélyebben ki kívánják használni jövõ technológiai lehetõségeket, legyenek azok akár CMOS technológiák, vagy ezek alternatívái. A THERMINATOR projekt az alábbi fõ kihívásokra kíván válaszokat nyújtani:

  1. Különbözõ absztrakciós szinteken használható termikus modellek elkészítése és a létezõ szimulációs és tervezõ környezetekbe való integrálása
  2. Új, hõmérsékleti szempontokat figyelembe vevõ tervezõi módszerek kialakítása az elektronikai tervezés különbözõ területei és technológiái számára
  3. A létezõ elektronikus tervezõi megoldások továbbfejlesztése hõfüggõ kiegészítések segítségével, amelyek segítségével a fejlesztõk a már ismert környezetekben képesek termikus problémák kezelésére.

Partnerek:
 
© 2019 EET
2019.02.22 [21:57] Hirek arrow THERMINATOR