"Legzöldebb Tanszék 2011, 2012"


TERALED

Periódus: 2004-2006


Téma: Kombinált Termikus és Radiometria mérésekre szolgáló eszközök fejlesztése teljesítmény LED-ek vizsgálatához.

A projekt célja egy olyan karakterizáló állomás kifejlesztése, amellyel a teljesítmény LED-ek fotometriai, radiometriai és termikus minõsítése egyidejûleg történhessen.  Ennek érdekében a LED-ek sugárzási tartományában mûködõ radiometriai detektorokat, teljesítmény LED-ek kombinált mérését lehetõvé tevõ, termikusan stabilizált befogókat, a LED-ek kikapcsolási tranzienseit alkalmasan kezelõ elektronikát és közös kiértékelõ szoftvert kell kifejleszteni és a konzorcium tagjai által már gyártott és forgalmazott eszközökhöz, mûszerekhez illeszteni.


Partnerek:

  • MicReD Kft., Budapest
  • Veszprémi Egyetem Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszéke
  • TENZI Kft.,  Budapest
  • INPHORA - Institute for Photometry and Radiometry, California, USA
 
© 2019 EET
2019.02.22 [21:05] Hirek arrow TERALED