Allan Kraus Thermal Management Medal

Rencz Márta professzor asszony kitüntetése kapcsán Avram Bar-Cohen professzor, az ASME Allan Kraus Medal díjbizottságának az elnöke a következöképpen nyilatkozott:

“Dr. Rencz has received the Allan Kraus Thermal Management Medal based on her impressive body of work in the thermal test, characterization, and analysis of semiconductor devices and packages , as
well as her extraordinary success as a business and technology leader. She is highly regarded worldwide as an expert in  thermal metrology  and, today, we are delighted to recognize her
extensive and innovative contributions to the electronic industry.”

Rencz Márta professzor asszony jelenlegi kutatási területét az elektronikai ipar, ezen belül a tokozott félvezetö eszközök termikus problémái jelentik, így például a felvezetö lapkák aktív
felületétöl a környezetig terjedö höátadási megoldásokban alkalmazott termikus anyagok és szerkezetek minösítési kérdései. Ilyen például a legmodernebb, ún. nanorészecskékkel töltött TIM anyagok
(termikus határfelületi anyagok) hövezetöképességének mérése és ilyen anyagok megbízhatósági vizsgálatai vagy a nagy teljesítményü (kW nagyságrendü) teljesítményelektronikai alkatrészek (pl. IGBT
modulok) termikus minösítése, öregítési és élettartam vizsgálati és in-situ, fárasztás közbeni nem destruktív diagnosztikája, az ébredö mechanikai feszültségek hatásának vizsgálata. Rencz Márta ez
irányú kutatásait számos nemzetközi kutatási projektek keretén belül (EU FW7 NANOPAC, NANOTHERM, SMARTPOWER, illetve ENIAC JEMSiP_3D) nagy nemzetközi ipari cégek (pl. Thales, Infineon, IBM, Bosch,
Mentor Graphics), illetve neves egyetemek és kutatóintézetek (pl. Chalmers, Fraunhofer Intézetek) kutató csoprtjaival együttmüködve végzi.

A fenti kutatási témák új ipari méröberendezések kidolgozásához is vezettek. Ilyen pl. a termikus határfelületi anyagok tranziens mérése alapján történö hövezetö-képesség mérési eljárás, amely a
DynTIM nevü méröberendezés müködésének elvi alapját adja. Hasonlóképpen a teljesítményelektronikai alkatrészek degradációját in-situ vizsgáló PowerTester nevü ipari méröberendezés, amelyeket vezetö
nemzetközi cégek használnak világszerte.

Linkek: 
DynTIM        https://www.mentor.com/products/mechanical/micred/dyntim/ 
PowerTester   https://www.mentor.com/products/mechanical/micred/power-tester-1500a/ 
ASME AK Medal https://www.asme.org/about-asme/get-involved/honors-awards/achievement-awards/allan-kraus-thermal-management-medal#_ga=1.73667285.613336651.1447839287
Press Release https://www.mentor.com/company/news/marta-rencz-asme-kraus-medal