Demonstrátori pályázat – Programozás – 2022. tavasz

Demonstrátori pályázat

A BME VIK az Elektronikus Eszközök Tanszéke számára demonstrátori pályázatot hirdet a 2021/22 tanév tavaszi félévére A programozás alapjai 2. (C++ programozás) tárgyból.
A demonstrátor feladata
(a) kezdő demonstrátor esetén heti egy 2 órás C++ labor megtartása,
(b) legalább 1 év tapasztalattal rendelkező demonstrátor esetén egy vagy több 2 órás C++ labor megtartása,
továbbá (mindenki számára) részvétel a nagy ZH-k javításában.
A pályázatra jelentkezhet, aki
• a BME-vel aktív alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatói jogviszonyban áll.
• vagy (a) rendelkezik alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy (b) legyen legalább annyiszor 25 kreditje, ahány lezárt féléve van és halmozott súlyozott átlaga haladja meg a 3,50-et.
• nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.
Jogok és kötelezettségek
• A demonstrátori tevékenység akkor sikeres, ha azt a Tanszékvezető annak minősítette.
• A demonstrátort megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelezettségei.
• A sikeres demonstrátori tevékenységről a hallgató igazolást kérhet.
• Amennyiben a demonstrátor tanulmányait vagy demonstrátori kötelezettségeit elhanyagolja, illetve azoknak nem tesz eleget, továbbá ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó magatartást tanúsít, megbízása visszavonásra kerülhet.
Díjazás
• A demonstrátorral az Egyetem hallgatói munkaszerződést köt.
• A demonstrátori tevékenységért az Nftv. 44. §-ában foglaltak szerint munkadíj fizetendő. Összege 2022-ben, heti 2 óra (azaz 1 db labor) tartása esetén összesen bruttó 60 eFt a teljes félévre, mely várhatóan három vagy négy egyenlő részletben kerül kifizetésre.
Határidők
• A pályázat beadási határideje 2022. január 24. A pályázat elektronikusan küldhető be a pohl.laszlo@vik.bme.hu címre Pohl Lászlónak címezve. A pályázni lehet a mellékelt adatlap kitöltésével, vagy ettől eltérő formátumú, de legalább a mellékelt adatlapon szereplő adatokat tartalmazó pályázati dokumentum beküldésével.